Veiligheid op de werf

woensdag, 30 oktober 2013 14:29

Veiligheid op de werf is in de bouwsector een onderwerp dat alle partijen aanbelangt en waar iedere werkgever en werknemer bij betrokken is. Ondanks voortdurende inspanningen om de veiligheid te verbeteren, noteerden we in 2011 nog steeds meer dan 20.000 arbeidsplaatsongevallen. Wij vroegen aan Febelsafe, de Belgische Federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn bij het werken, wat ‘veiligheid’ precies inhoudt en staken ook ons licht op bij FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en NAVB-CNAC.

De naakte cijfers

Traditioneel publiceert de dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen elk jaar een statistische studie over de arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid. De meest recente gegevens geven een beeld van de situatie in 2011. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de situatie in 2010 en 2009. In totaal noteerden we in 2011 20.164 arbeidsplaatsongevallen tegenover 19.384 in 2010. De stijging met 4,02% is relatief, aangezien de werkgelegenheid in 2011 met 5,3% toenam, van 156.241 VTE naar 164.508. Volledigheidshalve moeten we opmerken dat ongevallen overkomen aan uitzendkrachten niet zijn opgenomen in de studie. Het Fonds geeft ter informatie wel mee dat er in 2011 minstens 766 ongevallen bij uitzendkrachten zijn opgetekend. Gaan we dieper op de cijfers in, dan zien we dat van de ruim 20.000 ongevallen er 6.063 zonder gevolg bleven (een stijging van 3,41% t.o.v. 2010), 11.519 een tijdelijk ongeschiktheid tot gevolg hadden (+ 4,78%) en 2.560 hebben geleid tot een voorziene blijvende ongeschiktheid. 22 ongevallen kenden een dodelijke afloop (in 2010 was dat 24).

   

Lees 3412 keer Laatst aangepast op woensdag, 30 oktober 2013 14:35

Design & Development by wlsolutions