Voortaan niet enkel prijs maar ook kwaliteit doorslaggevend bij openbare aanbestedingen

vrijdag, 24 januari 2014 10:02

Voortaan geldt niet langer de goedkoopste prijs voor openbare aanbestedingen. Het Europees Parlement keurde een nieuwe richtlijn goed waardoor ook kwaliteitsnormen als duurzaamheid en sociale bescherming in aanmerking komen.

Roemeense schijnzelfstandigen die 's nachts in onderaanneming voor 5 euro per uur de treinstellen van de NMBS poetsen. Als het van Europa afhangt is het definitief verleden tijd met dergelijke extreme vormen van sociale uitbuiting. Het Europees Parlement heeft de herziening van de richtlijnen omtrent openbare aanbestedingen goedgekeurd. Daarbij is het dictaat van de laagste prijs naar de prullenmand verwezen.

"De nieuwe regels garanderen de sociale bescherming van werknemers en gaan sociale dumping tegen", zegt een tevreden Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a). "Openbare aanbestedingen moeten niet meer toegekend worden aan de goedkoopste bieder, omdat vanaf nu ook kwaliteitsnormen in rekening worden gebracht, zoals duurzaamheid en sociale bescherming."

Geen overdreven luxe. Het bovenstaande voorval van de NMBS is bittere realiteit van amper twee jaar geleden. Bij de onderaannemer van het schoonmaakbedrijf Gom, dat de openbare aanbesteding bij de NMBS in de wacht sleepte, verdienden de Roemenen als zelfstandigen netto 5 à 6 euro per uur. De NMBS-top reageerde dat ze niks konden doen, want dat het contract volgens de regels van de wet werd gegund.

Puntenschaal

"Dat argument zal met de nieuwe richtlijn niet meer gelden", zegt El Khadraoui. "Abnormaal lage biedingen kunnen voortaan onderzocht worden, of gewoon opzijgeschoven. Het geeft meer flexibiliteit om een contract te gunnen, want dat was tot nog toe een probleem. Als het dossier aan alle vormvereisten voldeed en de goedkoopste was, was er nog weinig manoeuvreerruimte."

Dat die manoeuvreerruimte ook de deur openzet voor misbruik - wie bepaalt immers welke de kwaliteitseisen zijn - lijkt niet meteen een gevaar. De voordelen wegen niet op tegen de mogelijke nadelen, klinkt het bij verschillende sectoren. De richtlijn gaat nu naar de lidstaten, en die moeten ze binnen 24 maanden omzetten in dwingende wetgeving. Daarbinnen kunnen ze zelf de vormvereisten omschrijven en bijvoorbeeld een puntenschaal invoeren. Daarbij kan omschreven worden welke parameters, zoals sociale of milieurechten, welk gewicht krijgen in de gunning, zegt El Khadraoui.

Slag om de arm

Bativox, het communicatieplatform van de bouwsector, is tevreden. "De nieuwe regels beogen ook dat grote opdrachten worden opgeknipt, zodat kleine bedrijven op onderdelen mee kunnen bieden. Dat is goed nieuws voor onze talloze kmo's die anders naast grote opdrachten grijpen."

Ook Hilde Engels, voorzitter van schoonmaakunie ABSU, is opgetogen, al houdt ze een slag om de arm. "Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Veel zal echter afhangen van de omzetting van de wet en welke de vormeisen zullen zijn bij de nieuwe aanbestedingen. Als de prijs voor pakweg 70 procent doorweegt, is het een maat voor niks. Maar laat ons afwachten naar de concrete omzetting."

Het gunnen van overheidsopdrachten speelt een grote rol in onze economie. In Europa spenderen de lidstaten ongeveer 19 procent van het bbp aan dergelijke opdrachten. Elk jaar doen de gezamenlijke overheden in Europa voor ongeveer 2.000 miljard euro aan openbare aanbestedingen.


AUTEUR: Lieven Desmet

Uit: De Morgen, vrijdag 24 januari 2014


Lees 3343 keer Laatst aangepast op vrijdag, 24 januari 2014 10:06

Design & Development by wlsolutions