Vruchtbare samenwerking tussen GrootGroenPlus en Tree Centre Opheusden

woensdag, 11 juni 2014 12:16

In 2012 werkten GrootGroenPlus en Tree Centre Opheusden al samen en in 2014 wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd. Dit blijkt uit de invulling van de 24e editie van GrootGroenPlus en de derde editie van Expo TCO. De samenwerking werpt vooral zijn vruchten af voor nationale en internationale vakpers en bezoekers.

Gecombineerde persexcursie

Een van de belangrijkste punten van samenwerking is de gecombineerde persexcursie. Tijdens deze gezamenlijke persexcursie wordt de nationale en internationale pers eerst welkom geheten op Expo TCO, waar onder meer aandacht is voor het uitgebreide sortiment laanbomen dat in de regio wordt geteeld en het vakmanschap waarmee dit gebeurt. Ook wordt het Proefstation in Randwijk aangedaan, waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van de laanboomteelt worden getoond. Hierna volgt, op dinsdagavond, de opening met prijsuitreikingen. Vanaf woensdagochtend wordt een bezoek gebracht aan GrootGroenPlus, waar een interne persexcursie, de opening en de prijsuitreikingen op het programma staan.

Op donderdag volgt nog een uitgebreide externe persexcursie naar vier bedrijven, een tuincentrum en een interessant openbaar groen project in Brabant. Op vrijdag heeft de pers volop gelegenheid om op eigen initiatief de beursvloer van GrootGroenPlus te verkennen.

Thema's

Een andere overeenkomst tussen beide beurzen is dat ze allebei werken volgens een thema. De derde editie van Expo TCO vindt plaats op 1 en 2 oktober en concentreert zich dit jaar op het thema Tree Energy. Bijzonder is dat dit thema wordt uitgewerkt in 45 verschillende stands. GrootGroenPlus vindt plaats op 1, 2 en 3 oktober. Het thema van GrootGroenPlus is dit jaar #365green. Ook dat thema zal in de verschillende stands duidelijk naar voren komen. Deelnemers aan GrootGroenPlus die er het beste in slagen om dit thema te verbeelden, maken hierbij kans op de zeer gewaardeerde Jac Lodders- of Jan van Dongenprijs.

Gezamenlijk adverteren

De hechtere samenwerking tussen GrootGroenPlus en Expo TCO blijkt ook uit gezamenlijke advertenties in nationale en internationale vakbladen, die onder meer door een overkoepelende slogan overeenkomsten benadrukken, maar tegelijkertijd de eigen identiteit van beide beurzen waarborgen. Een duidelijk signaal aan het (internationale) vakbezoek dat de beurzen prima te combineren zijn.

Aanvulling

De winnaars van de reguliere nieuwighedenkeuring van 2014 worden zowel op Expo TCO als op GrootGroenPlus gepresenteerd. Dit geldt uiteraard andersom ook. Beide beurzen vormen vooral een aanvulling op elkaar. Waar op Expo TCO extra aandacht is voor de techniek en het uitgebreide sortiment laanbomen, waarvan een deel te zien is op het sortimentsplein, is bij GrootGroenPlus veel aandacht voor de ontwikkeling in boomkwekerijbranche, het totale sortiment inclusief het visueel aantrekkelijk product, wat bijvoorbeeld blijkt uit de aangelegde tuin en de tafelsessies. Op deze manier heeft het internationaal vakbezoek de gelegenheid om met één bezoek aan Nederland alles te zien.

Lees 1916 keer

Design & Development by wlsolutions